Corona-update

Coronabarometer

De maatregelen op basis van de barometer zullen ingaan op vrijdag 28 januari 2022 onder code rood. Ook wordt het Covid Safe Ticket vanaf 1 maart aangevuld met het boostershot.

UPDATE: vanaf vrijdag 18 februari 2022 gaan we naar code oranje!

UPDATE: vanaf maandag 7 maart 2022 gaan we naar code geel!

 

Code geel, oranje en rood

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen. De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

Code oranje: vanaf 18 februari 2022

Code geel

De epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle.

Code oranje

Toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren.

Code rood

Hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.

Wat betekent dit concreet?

* Na het overschrijden van de limietwaarde moet vanaf de volgende activiteit de capaciteit beperkt worden om de limietwaarde te respecteren.

* * Afwijking bezettingscapaciteit en plafond mogelijk bij respect luchtkwaliteitsnorm 900ppm (of 40m3)